Arbeidsinspectie 

Omdat uw kind nog minderjarig is, is het van belang om na te gaan of er per jaar nog gewerkt mag worden door uw kind. Daarnaast moet er voor al het kindermodellenwerk voor kinderen tot 13 jaar een vergunning aangevraagd worden bij de inspectie SZW (Arbeidsinspectie). Ongeacht de duur van de opdracht moet er ruim 14 werkdagen van tevoren een ‘ontheffing’ aangevraagd worden. Indien dit op korter termijn gedaan wordt, is de SZW bevoegd deze vergunning te weigeren. Kinderen tot 7 jaar: Elk jaar kan er zes keer een ontheffing worden verleend door de arbeidsinspectie. Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar: De Arbeidsinspectie kan een ontheffing verlenen voor maximaal 24 optredens per jaar. Een kind mag maximaal drie keer in een week aan een opdracht meewerken. Bij arbeid op zondag geldt tenminste 5 vrije zondagen per 16 weken.

 

Belangrijk: Ziekmelden op school is geen toestemming om te werken. Is de draaidag of de fotoshoot op een schooldag, dan moet er toestemming zijn van school. We horen graag of de school hier akkoord voor geeft. U kunt altijd doorgeven dat uw kind alleen na schooltijd beschikbaar is. Geef dan graag de precieze tijden aan.

Werkveld

Vanaf het moment dat de foto’s en algemene informatie van uw kind in ons bestand opgenomen zijn, is uw kind voor ons oproepbaar als model. De inschrijving van uw kind is altijd geheel kosteloos.

 

Let op: Aanmelding is helaas geen garantie voor inschrijving.

 

Het komt voor dat wij officiële castingdagen organiseren om op zoek te gaan naar nieuwe talenten. Voor deze dagen, waarvoor aanmelding uiteraard kosteloos is, nodigen wij potentiele modellen uit voor casting. Ter verbetering van prestatie raden wij aan veel te oefenen met uw kind. Op deze manier went uw kind aan de camera, wat het proces versoepelt. Oefening baart kunst!

Kidz Management treedt op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en model. Een boeking is een overeenkomst tussen opdrachtgever en het model. Een boeking kan zijn voor fotografie en het doorpassen van kleding. Het komt voor dat wij u bellen of mailen om te melden dat uw kind in ‘optie’ staat. Dit betekent dat de klant ervan overtuigd wil zijn dat uw kind op een bepaalde datum beschikbaar is. Wordt de optie omgezet in een definitieve boeking, dan hoort u dat onmiddellijk van ons. Het komt ook wel eens voor dat een optie niet wordt omgezet in een boeking en u uw schema voor niets heeft aangepast. Dit is helaas het ‘risico van het vak’.